Torpol Norge

Torpol Norge

Torpol Norge er den norske avdeling av Torpol S.A., ledende jenrbaneentreprenør i Polen. Vi leverer produkter og tjenester innen sporveier. Vi bygger og vedlikeholder trikk –og jernbaneanlegg samt andre objekter som naturlig faller inn i jernbaneinfrastruktur. Ansatte med høy kompetanse, moderne maskinpark og 20 år lang erfaring fra forskjellige prosjekter gir oss muligheten til å jobbe som hovedentreprenør. Våre kunder er hovedsakelig de offentlige bl.a. Hordalad Fylkeskommune og Kollektivtransportproduksjon AS.

Last modified on Wednesday, 27 April 2016 11:55