TORPOL NORGE

Construction

Torpol Norge er den norske avdeling av Torpol S.A., ledende jenrbaneentreprenør i Polen. Vi leverer produkter og tjenester innen sporveier. Vi bygger og vedlikeholder trikk –og jernbaneanlegg samt andre objekter som naturlig faller inn i jernbaneinfrastruktur. Ansatte med høy kompetanse, moderne maskinpark og 20 år lang erfaring fra forskjellige prosjekter gir oss muligheten til å jobbe som hovedentreprenør. Våre kunder er hovedsakelig de offentlige bl.a. Hordalad Fylkeskommune og Kollektivtransportproduksjon AS.

More members from this sector

Scandic Work

Construction

Scandic Work provides service as a Job Agency for construction and building companies.

Vindu AS

Construction

We are a windows supplier for Norwegian market and Scandinavian countries.

EuroPanels

Construction

EuroPanels is a modern company offering to its customers complete systems for wall and roof.

UNIHOUSE

Construction

UNIHOUSE, a branch of UNIBEP SA, is one of the largest companies in the modular construction sector.