NEWS

Covid-19: czy rząd Norwegii pomaga tylko bogatym i wpływowym przedsiębiorcom?

December 17, 2020

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem opublikowanym w serwisie aleBank.pl. Autorem jest prezes Norwegian-Polish Chamber of Commerce (NPCC), Ewa Danela Burdon.

Pełna treść artykułu – tutaj


More news to read

Beneficiary: Ukrainsk Forening Ost-Norge – Ambulance to save lives! 19:00 Opens to public 19:20 Opening speech 19:00 – 22:00 Tasting... read more

This autumn, representatives from the Norwegian-Polish Chamber of Commerce participated at Poland’s Economic Forum in Karpacz (Poland’s “Davos”) and several... read more